Kouzelnický kroužek

Kouzelnický kroužek je určen všem dětem, které mají zájem nahlédnout do světa kouzel a iluzí. Postupně se, pod vedením kouzelníka a iluzionisty Ondřeje Soukupa, naučí základní triky, jevištnímu vystupování a společenskému chování. S pomocí lektora si sestaví svůj první kouzelnický program, se kterým budou mít možnost vystupovat na kulturních akcích KC 12.  

Lektor: Ondřej Soukup
Zahájení: 5. 10. 2021
Ukončení: 31. 5. 2022
Ukázková hodina: 21. 9. 16:30  

Místo: KC 12 pobočka Pertoldova 
Čas: každé úterý 
1. skupina (6-9 let): 16:30 - 17:15
2. skupina (10-14 let): 17:15 - 18:00