OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aktuální znění zásady ochrany osobních údajů pro klienty, návštěvníky a uživatele webových stránek.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů, (dále uváděny jen jako "ZOOÚ"), platí pro návštěvníky našich internetových stránek, pro objednání služeb, vstupenek a zboží prostřednictvím:

  • a) webových stránek www.magicsoukup.cz
  • b) komunikací na tel. čísle +420 607 527 638
  • c) komunikací elektronickou poštou přes email s doménou @magicsoukup.cz a @magicsoukup.com

jejichž provozovatelem je: MAGIC SOUKUP s.r.o., společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka č. 365505, se sídlem na adrese: Semická 3289/3, 143 00 Praha 4 Česká republika, IČ: 14429373, DIČ: CZ14429373, mobil: +420 607 527 638, e-mail: office@magicsoukup.cz, web: www.magicsoukup.cz (dále jen jako "Správce").

1.2. Jakékoliv kontaktování správce a jemu dobrovolném poskytnutí osobních údajů od osoby, která si objednává a/nebo kupuje službu, vstupenku či zboží, dále je tato osoba uváděná jen jako "Objednavatel", se řídí těmito ZOOÚ a samostatným platným dokumentem Obchodních podmínek, (dále jen jako "VOP") pro danou kategorii.

1.3. Osoba, která je návštěvníkem webové prezentace, které jsou popsané v bodě 6.4., (dále jen jako "Návštěvník"), se řídí těmito ZOOÚ a samotným platným dokumentem VOP, pro danou kategorii či Podmínek použití.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný k plnění předmětu smlouvy a zákonných povinností vyplývající z plnění smlouvy, zejména identifikační a kontaktní údaje.

2.2. Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné s vámi uzavřít smlouvu, ať už kupní nebo smlouvu o vytvoření a užití uměleckého díla či smlouvu o poskytnutí služby, (dále společně jen jako "Smlouva").

2.3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

  • a) Identifikační údaje - jméno, příjmení a datum narození. Tedy osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
  • b) Kontaktní údaje - především e-mailová adresa, telefonní číslo, korespondenční adresa. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.
  • c) Údaje o využívání služeb a nákupním chování - monitoring webu, pro posouzení jeho srozumitelnosti, funkčnosti a jednoduchému ovládání. Evidování všech vašich objednávek, za účelem poskytnutí vhodné nabídky a pro účel marketingu.

2.4. Jaké údaje o vás můžeme požadovat a dále je zpracovávat:

  • Jméno, datum a místo narození, e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresu, adresa trvalého bydliště nebo sídla spol., IČO, DIČ, RČ, č. OP, Cookies, IP adresu, foto a video materiál.

2.5. Vždy od vás požadujeme pouze údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb a plnění předmětu smlouvy.

3. PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci plnění smlouvy, jsou zpřístupněny pouze správci, a to v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům a dalším osobám (např. umělci, prodejci vstupenek). Jiným osobám nejsou přístupné.

3.2. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět pouze naši zpracovatelé, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

3.3. Další osoba, která má právo v nezbytném rozsahu přijít do kontaktu s vašimi osobními údaji, především pak kontaktními, je umělec či agentura, která vykonává předmět dohodnuté smlouvy.

4. ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA INTERNETU

4.1. Veškeré osobní informace nebo obsah, který jste dobrovolně zveřejnili on-line na: diskusních fórech, sociálních sítí správce, ve zprávách, prostřednictvím formuláře zpětné vazby (Hodnocení) nebo na blogu, v rámci Vaší dobrovolné vůle, budou veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány ostatními návštěvníky a uživateli.

4.2. Všechny obrázky, popisky, videa nebo jiný obsah, který odešlete správci, může být dále šířen prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů vč. hmotné podoby (tisková podoba), a mohou být přístupné široké veřejnosti.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

5.1. Osobní údaje zpracováváme a uchováváme výhradě na území Evropské unie.

6. DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁNY

6.1. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy či uzavřené smlouvy.

6.2. Běžná doba pro uchování osobních údajů, vyplývající z plnění předmětu smlouvy je max. 11 let. Po ztrátě zákonného důvodu nebo skončení doby její archivace, provádíme skartaci a vymazání ze softwaru.

7. UKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ COOKIES

7.1. "Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny do paměti zařízení návštěvníka našich webových stránek, který se ke stránce připojuje pomocí (PC, tablet, smartphone atp.). Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které návštěvníkovi ulehčí a zrychlí její další používání a umožňují fungování některých funkcí internetových stránek.

7.2. Cookies slouží k několika účelům. Na našich internetových stránkách používáme tyto cookies:

Nezbytné cookies

Bez nezbytných cookies se neobejde správné a bezpečné fungování našich stránek a registrační proces na nich.

Funkční cookies

Funkční cookies ukládají vaše preference a uzpůsobí podle nich naše stránky.

Výkonnostní cookies

Výkonnostní cookies shromažďují informace o navštívených stránkách a o způsobu využití webu. Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek a umožňují nám zejména provádět relevantní úpravy za účelem lepší uživatelské zkušenosti.  

Marketingové cookies

Marketingové cookies se využívají k zobrazování cílené reklamy. Díky marketingovým cookies můžeme měřit a analyzovat výkon našeho webu.

7.3. Návštěvník těchto stránek má právo a možnost nastavit si, jaká cookies budou ukládána. Souhlas s užitím cookies na našich stránkách můžete odvolat či dodatečně poskytnout.

7.4. Odmítnutím zpracování funkčních, výkonnostních a marketingových cookies nepřijdete o možnost přistupovat na naše internetové stránky, ani to nepovede k odmítnutí našich služeb. Odmítnutím zpracování funkčních, výkonnostních a marketingových cookies však můžete nechtěně docílit toho, že naše internetové stránky nebudou fungovat úplně správně a některé jejich funkce mohou být pro Vás následně hůře dostupné. Celková efektivita a dostupnost možností našich stránek tak může být při procházení našeho webu omezena.

7.5. Ukládání souborů cookies lze zabránit taktéž pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Stačí používat některý z běžně dostupných internetových prohlížečů (např. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených internetových stránkách, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies úplně zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím našich stránek.

8. KÓDY TŘETÍCH STRAN

7.1. Na našich webových stránkách jsou použity "kódy třetích stran", které můžou ukládat vaše osobní údaje (které jsou popsané v bodě 2.4.), námi nebo třetí stranou, mezi které patří společnosti:

Google LLC

která provozuje technologii Google Analytics, která používá anonymní informace o návštěvě těchto internetových stránek za účelem zlepšení svých produktů a služeb. 

Seznam, a.s.

používáme kódy, které shromažďují data o navštívení webu pro zobrazování reklamy Sklik.cz. 

Meta Platforms, Inc.

používáme kód Pixel, který shromažďuje data o navštívení webu pro zobrazování reklamy na Facebooku a Instagramu. 

Pinterest, Inc.

používáme kódy, které shromažďují data o navštívení webu pro zobrazování reklamy na Pinterest. 

Smartsupp.com, spol. s r.o.

kód k měření návštěvnosti, pohybu na našich stránkách a získání osobních údajů návštěvníka / kód pro fungování live chatu. 

Elfsight LLC

společnost poskytující pluginové funkce (doplňky webové prezentace). 

8.2. Využíváním našich internetových stránek, souhlasíte s ukládáním a zpracováním vašich osobních údajů námi nebo těmito společnostmi. 

9. E-MAILING A NEWSLETTER

9.1. Obchodní sdělení správce, dále uváděné jen jako ''Newsletter'', je správce oprávněn objednavateli zasílat na základě dohody nebo dle platných právních předpisů.

9.2. Správce je oprávněn zasílat newsletter, neboli obchodní sdělení, pouze zájemcům, kteří o tuto formu sdělení projevili zájem, zaškrtnutím, že souhlasí o zasílání newsletteru nebo o jeho zasílání požádali písemnou formou.

9.3. Newsletter, který se týká úzkého okruhu, o který objednavatel v minulé době projevil zájem, ať zakoupením nebo objednáním služby, vstupenky či zboží, nemusí mít správce, dle platných právních předpisů, souhlas o jeho zasílání.

9.4. Objednavatel má právo, kdykoliv a bezplatně ukončit zasílání newsletteru a to odpovědí na email odesílatele, že nemá již zájem o jeho zasílání nebo v patičce emailu kliknutím na jeho odhlášení.

9.5. Samotný souhlas o zasílání newsletteru nemusí mít správce, jestliže je samotné zasílání newsletteru předmětem plnění smlouvy mezi správcem a objednavatelem.

10. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT

10.1. K zabezpečení vašich osobních dat v našem softwaru využíváme antivirové programy.

10.2. Webová prezentace vč. jejích domén, které jsou uvedené v bodě 6.4. je chráněna šifrovaným a bezpečnostním certifikátem Https.

10.3. Formuláře umístěné na webové prezentaci jsou chráněny antispamovou službou reCAPTCHA v2, provozovanou od společnosti Google LLC.

10.4. Osobní údaje v tištěné formě jsou archivovány, dle platných právních a účetních norem.

11. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky.

11.2. Máte právo nás bezplatně kdykoliv kontaktovat, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji. Bezplatné kontaktování lze provést prostřednictvím komunikace přes email, který je uveden v 1. bodě ZOOÚ.

11.3. Pro uplatnění svých práv se na nás můžete bezplatně obrátit prostřednictvím emailu.

11.4. Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

11.5. Správce bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Máte právo na:

Přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás dodavatel zpracovává.

Opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepravdivé, nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

Omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.

Přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. Zpracovávané osobní údaje vám budou poskytnuty, ve formátu Portable Document Format (PDF).

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel, jen pokud to nebude proti legislativním předpisům.

Podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ZOOÚ.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111 (ústředna), email: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz.  

12. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

12.1. Tyto ZOOÚ nabývají platnosti a účinnosti od 20. dubna 2022 a plně nahrazují předchozí ZOOÚ.

12.2. Správce je oprávněný ZOOÚ z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit. Aktuální znění ZOOÚ je vždy zveřejněno na: www.magicsoukup.cz/ochrana-osobnich-udaju.