Podmínky používání Školy kouzel

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky používání platí pro registraci a užití Online školy kouzel na internetových stránkách www.magicsoukup.cz, jejichž provozovatelem je: Ondřej Soukup | Semická 3289/3, 143 00 Praha 4 Česká republika | IČO: 03838226 I ID datové schránky: chi3zwx | Mobil: +420 607 527 638 | Email: info@magicsoukup.cz, dále uváděn jen jako ''provozovatel''

1.2. Osoba, která se registruje na webových stránkách, dále uváděna jen jako ''uživatel''.

2. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ

2.1. Využíváním Online školy kouzel je podmíněno bezplatnou registrací. Registrovaný uživatel má neomezený přístup do Online školy kouzel po dobu 90 dní od posledního přihlášení.

2.2. Informace, které uživatel vyplní v registračním formuláři musí být pravdivé.

2.3. Provozovatel zřídí uživateli uživatelský účet, dále jen "Uživatelský účet". Uživatel se do svého uživatelského účtu přihlašuje prostřednictvím e-mailové adresy a hesla.

2.4. Uživatelský účet je zpřístupněn po kontrole a schválení přístupu provozovatelem, a to nejpozději do 48 hodin od registrace.

2.5. Uživatel je zodpovědný za bezpečné uchovávání hesla ke svému uživatelskému účtu. V případě ztráty nebo odcizení hesla, může uživatel požádat o jeho obnovení. Uživatel je zodpovědný za veškeré aktivity provedené prostřednictvím svého uživatelského účtu.

2.6. Uživateli je zakázáno přístupové údaje přenechat třetí osobě. V případě zjištění neautorizovaného použití svého uživatelského účtu je uživatel povinný neodkladně kontaktovat správce.

2.7. Zrušení registrace ze strany uživatele je možné kontaktováním správce na uvedený email v bodě 1.1.

2.8. Zrušení registrace ze strany poskytovatele je možné v případě porušení Provozních podmínek uživatelem nebo pokud uživatel nepoužije svůj účet déle než 90 dní od posledního přihlášení.

3. AUTORSKÁ PRÁVA

3.1. Uživateli je zakázáno kopírování a šíření obsahu z webových stránek.

4. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly správcem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Objednavatel má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

4.2. Zásada ochrany osobních údajů je sepsána v samostatném platném dokumentu ZOOÚ, který je nedílnou součástí Provozních podmínek. Aktuální znění Zásady ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněnou na internetových stránkách www.magicsoukup.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

5.1. Aktuální znění Provozních podmínek bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.magicsoukup.cz/skola-kouzel/provozni-podminky/.

5.2. Tyto Provozní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 25. července 2018 a plně nahrazují předchozí Provozní podmínky.