Kouzelnický kroužek

14.09.2020

Od září minulého roku je možné, přihlásit se do kouzelnického kroužku, který probíhá ve spolupráci s DDM Modřany, a to každé úterý v odpoledních hodinách.

Kouzelnický kroužek je určen všem zájemcům, kteří mají zájem nahlédnout do světa kouzel a iluzí. Postupně se, pod vedením kouzelníka a iluzionisty Ondřeje Soukupa, naučí základní triky, jevištnímu vystupování a společenskému chování. S pomocí lektora si sestaví svůj první kouzelnický program, se kterým budou mít možnost vystupovat na kulturních akcích DDM Modřany. 

V současné době probíhá mnoho kouzelnických kroužků, které jsou zaměřené na výuku kouzelnického umění, především pak na mikromagii. Jelikož Ondřej začínal na jevišti a jeho nejoblíbenější formou jsou jevištní kouzla, rozhodl se pokračovat v této výuce a jako jeden z mála nabízí kouzelnický kroužek, který se odehrává v pražském divadle. 

  • Místo kroužku: Dům dětí a mládeže Modřany - Divadlo Na Cikorce, Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 4.
  • Věková skupina: mladší (6 - 9 let), starší (10 - 20 let)
  • Den konání: úterý od 17:00.
  • Cena za 1 pololetí: 1.100 Kč (1. ukázková hodina je zdarma).
  • Termín zahájení 2. sezóny: neuvedený. Důležitá informace! Z důvodu koronavirové situace je termín zahájení kroužku odložen na konec měsíce října 2020. O přesném termínu zahájení Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení!