SPOLEČNĚ POMÁHÁME

Podporuji

Spolupracuji s neziskovkami, které pomáhají zejména dětem v období, kdy prožívají obtíže. Pravidelně ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Thomayerovy nemocnice vystupuji pro děti ve FTN na oddělení dětské chirurgie a JIP. Každoročně od roku 2018 pořádám benefiční vánoční představení ze kterého jde celý výtěžek ze vstupného na zakoupení vánočních dárků pro děti z Klokánku na Praze 4.

Číslo transparentního účtu: 2001901344 / 2010 (Sloužící k hrazení veškerých nákladů a podpoře vybraným neziskovkám).